Management

Vi tilbyder et stort erfaringsområde indenfor erhverv og ledelse med speciale i management, strategisk planlægning og udvikling via Brian Mollerups kompetencer.

Brian Mollerup, der er tidligere administrerende direktør for SPAR Danmark A/S og ISO A/S, tilbyder som blandt andet foredragsholder konsulentbistand til andre virksomheder.

Som foredragsholder tager Brian Mollerup udgangspunkt i at oplyse og involvere virksomheder i strategisk planlægning. Gennem mange års erfaring og indsigt, blandt andet opnået gennem aktivt nationalt og internationalt bestyrelsesarbejde og som strategisk drivkraft i flere succesfulde sportsklubber, kan Brian Mollerup bidrage til at styrke udviklingen i virksomheder med dansk og internationalt udsyn.