Management

Med speciale i management, strategisk planlægning og udvikling, tilbyder vi et stort erfaringsområde inden for erhverv og ledelse, gennem Brian Mollerups kompetencer. Den tidligere administrerende direktør for SPAR og ISO tilbyder konsulentbistand til andre virksomheder, blandt andet som foredragsholder. Foredragene bliver holdt med henblik på at oplyse og involvere virksomhederne i strategisk planlægning. Dermed supporterer han adskillige danske virksomheders udvikling gennem sin mangeårige erfaring og indsigt, blandt andet gennem aktivt bestyrelsesarbejde.

management